Onderwijs

Jan Verplaetse is aan de Universiteit Gent verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte en doceert binnen het vakgebied moraalfilosofie, recht en ethiek,..
Meer weten…

Een jubileum is niet alleen koesteren van het verleden, maar ook een aanloop nemen naar de toekomst.
(Rectorale rede, Rector Anne De Paepe, 18 september 2015)image_200 jaar UGent